0347-367 800
Onderscheiden? Niet als een bank naar een financierings­behoefte kijken, maar als partner in business.


Dealerfinanciering

In de rol van automotive financier kennen wij de omstandigheden waarbinnen autobedrijven in de huidige markt opereren. Voldoende liquiditeit en rentabiliteit is voor dealerbedrijven essentieel om adequaat in te kunnen spelen op kansen in de markt.

 


Productaanbod

Voorraadfinanciering nieuw
Met behulp van voorraadfinanciering financieren wij de voorraad van onze captive dealers.

Voorraadfinanciering gebruikt
Naast een heldere en voordelige kostenstructuur hanteren we een hoog bevoorschottingspercentage. Dit betekent dus meer liquiditeiten en daardoor meer mogelijk­heden om kansen te benutten. 
Netting
Dealers die gebruik van maken van voorraadfinanciering krijgen een nettingrekening. Alle financiële transacties voegen we hierop samen en een keer per dag wordt er verrekend. Hierdoor wordt het aantal banktransacties beperkt en kunnen we een snelle afwikkeling van de financiële zaken realiseren.
Wij maken gebruik van cookies, waarom?

Cookies zijn essentieel om maximaal gebruik te maken van onze website. De meeste websites maken gebruik van cookies. Cookies slaan uw voorkeuren op en andere informatie, die ons helpt om onze website te verbeteren. U hoeft zich hierover echter geen zorgen te maken, want uit de door ons verzamelde informatie is uw identiteit geheel niet op te maken. In ons privacybeleid (onderdeel Cookies) vindt u meer informatie over cookies en hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen om cookies wel/niet te accepteren.

Meer informatie


Ik heb het begrepen